1/5Illustration for the cover of "Barns och Ungas rätt i vården" (Allmänna Barnhuset, 2010). Commissioner: Nobab.